Narodowość
polPolska
Obecna drużyna
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz