Ligi
Sparingi
Sezon
2020/2021
Gospodarz

Wyniki

(Sparing)
3 - 1
Sparingi
Sportovní hala UP

VK UP Olomouc - BKS BOSTIK Bielsko-Biała

(Sparing)
1 - 3
Sparingi
Sportovní hala UP

VK UP Olomouc - BKS BOSTIK Bielsko-Biała

(Sparing)
1 - 3
Sparingi
Pod Dębowcem

BKS BOSTIK Bielsko-Biała - VK UP Olomouc

(Sparing)
3 - 1
Sparingi
Pod Dębowcem

BKS BOSTIK Bielsko-Biała - VK UP Olomouc